Български средновековни загадки:

Само кан Крум ли е пил вино от черепа на своя победен враг?

Responsive imageКакто е известно, след голямата си победа над византийския император Никифор Първи Геник, българският владетел кан Крум заповядва да отсекат главата на мъртвия ромейски василевс и да я забият на кол. „Ватиканският анонимен разказ“ твърди, че главата на Никифор Първи Геник била разнасяна в продължение на много дни за зрелище на победителите и за унижение на ромеите. След това Крум поръчал да направят от горната част на черепа чаша за пиене, която била обкована отвън със сребро. От нея българският владетел пиел по време на пировете.
Всичко това се случва, след като самозабравилите се нашественици извършили нечувани зверства и жестокости в превзетата българска столица Плиска. Според Михаил Сирийски, Никифор Първи Геник „заповядал да донесат техните /на българите/ малки деца, да ги поставят на земята и да минават върху тях с дикани.“
Кървавото възмездие, което кан Крум въздава на враговете си, се оказва, че има аналог и по времето на Втората българска държава.
Цар Калоян твърди, че се смята за наследник на своите предци – старите български царе Симеон, Петър и Самуил.

Responsive image Калоян подлага на невиждано разорение и опустошение ромейските градове в Тракия, като обосновава тези си действия с жестокостите, извършени от византийския император Василий Втори Българоубиец спрямо пленените и ослепени от него войни на цар Самуил.
Малко известен факт е, че Калоян също използвал човешки череп за ритуална чаша по време на пир. Според Георги Акрополит, българският цар отсякъл главата на латинския император Балдуин и направил от нея чаша. Това се случило, след като Балдуин бил пленен в битката при Одрин и в Търново се опитал да организира заговор срещу Калоян. А според някои хронисти – прелюбодействал с българската царица. Твърде е възможно разказът на Георги Акороплит да не отговаря на истината: известна е гръцката омраза спрямо българския цар Калоян и опитите той да бъде очернен. Наистина звучи странно християнинът Калоян да извършва езически/прабългарски ритуал 4 века след кан Крум.

Но пък има и още една малко известна история от 13-ти век. Това е „Историята на чешкия рицар Милохнев“, който участва в един от кръстоносните походи и минава през България.В неговия разказ е описан престоят на рицарските войски, предвождани от унгарския крал Андрей Втори в България.

Responsive image Маджарският владетел поискал разрешение от българския цар Иван Асен Втори за свободно преминаване през България. Отговорът бил, че в замяна трябва да се ожени за една от дъщерите на българския владетел. Докато рицарите от свитата на Андрей Втори чакали на лагер край Търново, чешкият рицар Милохлев участвал в лов, при който бил ранен от мечка. Другарите му го настанили в замъка на българския болярин Богорис. Там рицарят Милохлев бил лекуван от дъщерята на стопанина Ладинка. Чешкият рицар оздравява. Боляринът дава тържествен пир по случай възстановяването на Милохлев. На масата се появява странна сребърна чаша от човешки череп. Милохнев е ужасен. Тогава българският болярин му обяснява, че от незапомнени времена имало стар български обичай при тържествени случаи скъпите гости да бъдат черпени с вино от чаша, изработена от главата на убит враг.

Според Петър Голийски , с ритуала да се пие вино от черепа на убития противник се отнема неговата мощ и тя се влива у този, който отпива от черепа на победения. Пиенето от обкования със сребро череп на врага е стар скито-ирански обичай.