Пътуване из „Вътрешна България“

Responsive imageТози раздел от сайта е предназначен за любителите на българската история и за българите в чужбина, чиито деца все още не познават историческите забележителности на родината. България има десетки и стотици емблематични места и исторически паметници. Аз избрах няколко от тях, които считам за символи на българската държавност и културно-историческа традиция. Посещаването на тези места винаги ми носи силни емоции и вълнение .

Старопрестолната Плиска

Сведения за създаването на столицата при кан Аспарух се съдържат в така наречения „Български апокрифен летопис“ от 11-ти век: „Онь (Испор цар) съзыда в Плюска град...“.
Най-ранният документ за първата българска престолнина е гръкоезичен надпис, изсечен върху знаменитата Чаталарска колона, намерена на средновековен кръстопът северозападно от днешното село Хан Крум ( Чаталар) през 1905 г. В неговия текст градът е наречена Plskas ton kanpon, т.е. „лагерът на Плиска“ и се споменава изрично като постоянна владетелска резиденция на хан Омуртаг.

Външен град

Responsive imageВъншният град на Плиска представлява огромно пространство, обградено с голям землен вал във формата на неправилен четириъгълник с обща площ около 23 кв км. Защитният ров бил широк 10 метра и дълбок 6-7 метра, бил пълен с вода. От вътрешната страна бил издигнат насип, висок 5-6 метра. От четирите страни на насипа имало порти. Територията на Външния град не била изцяло заселена и обитавана. Затова се смята, че Плиска e замислен като военен лагер на прабългарите. Едва при Крум, Омуртаг и Борис Първи поселището придобива вид на владетелска престолнина с някакви градски белези. Във Външния град живеели занаятчии, скотовъди и земеделци. Открити са тухларни, железарски и грънчарски работилници.

Вътрешен град

Responsive image Това е всъщност столичният град. Обграден е с каменна стена. Намирал се в центъра на Външния град. Вътрешният град имал доста по-скромни размери. Постороен е във формата на трапец с размери на страните 740 м, 612 м и 788 м. Дебелината на каменните стени достигала до два и половина метра. Те се издигали на височина 10-12 метра. На всяка от четирите стени на крепостния трапец имало порта с кула. Разкрити са и тайни входове край някои от укрепленията.
Във Вътрешния град се издигала масивна каменна постройка, която учените наричат „болярско жилище“. Смята се, че е имало цял квартал с подобни представителни сгради с каменна настилка и тайни ходници. По подобен начин е било планирано и владетелското жилище.
В юго-западния ъгъл на Вътрешния град се издигал занаятчийски център с пещи за топене и обработка на желязо и метали, както и керамични ателиета. Сърцето на Вътрешния град бил дворцовият център. Това е вътрешната цитадела, наречена „малък дворец“ с прилежащите към него жилищни, стопански и култови постройки.Смята се, че укрепеният владетелски дворец се състоял от две части: голяма зала с кръгъл план и правоъгълно предверие. Първоначално дворецът е бил дървен с формата на огромна юрта, след това на негово място се появяват каменни градежи.

Крумовият дворец

Responsive imageКрумовият дворец бил внушителна каменна сграда с размери 74 на 60 метра. В двата ъгъла на източната и западната стена имало по една издадена навън кула с амбразури.
Дворецът на Крум бил снабден с вода и канализация, имал таен проход /тунел/, който го свързвал с малкия дворец на север. Тунелът бил иззидан с тухли и бил с височина 1.90 метра и ширина 1 метър. За Крумовия дворец научаваме от описанието на превземането на Плиска от Никифор Геник в 811 г:
„Като влязъл в двореца на Крум, преровил неговите съкровища и намерил пребогата плячка, започнал да разпределя по списък на войската си мед и одежди и други различни неща. Като разтворил неговите изби с вина, раздавал на всички свои хора да пият до насита. И като влязъл по улиците на двореца, разхождал се край чардаците на къщите, наслаждавал се и казал: -Ето, всичко това Бог ми даде и аз искам да построя тук град на мое име, за да стане именит във всички бъдни поколения. И като прекарал няколко дни, излязъл от двореца на безбожния Крум и като напуснал, опожарил всички жилища, заедно с оградата от съставени дървета..“

След опожаряването на Плиска през 811 г Крумовият дворец не е възстановен. Няколко седмици след разрушаването на българската владетелска престолнина византийският император Никифор Геник е убит от българските войски при сражението във Върбишкия проход. От раните си няколко седмици по-късно почива и престолонаследникът Ставракий.

Омуртаговата тронна палата

Responsive image Омуртаг не възстановява разрушения владетелски дворец на Крум, но върху неговите останки издига величествена „Тронна палата“. Тя е с размери 52 м на 26 м, с правоъгълна форма, тип „базилика“. Зидовете й били наистина впечатляващи - с дебелина до 2,6 метра.Запазени са останки от приземния етаж на сградата. Той се състоял от предверие, централна зала и и две странични помещения. Предполага се, този етаж е служел само за церемониални цели, а ежедневно обитаван бил горния етаж, където били разположени домакинските и спалните помещения.
„Тронната палата“ била издигната от огромни масивни варовикови блокове. Влизало се през предверие в обширна зала, разеделена от два реда колони. В центъра й имало кръгло широко просдтранство – апсида, на което се издигал владетелският трон.

Responsive image Плиска оцелява като българска крепост до 13-ти век. След освобождението от византийскоото владичество, градът е избран за резиденция на единия от братята Асеневци - цар Петър /Теодор/. В Плиска са открити негови восъчни печати. Археолозите не са открили следи от значимо градско развитие към този период и затова учените правят извода, че Плиска е избрана по-скоро символично за „столица“ на цар Петър/Теодор, за да се подчертае примествеността на новата българска държава със старото/първото българско царство. При монголските нашествия крепостта е напълно опустошена и повече никога не възвръща значението си.
Повече за архитектурата на Плиска може да прочетете в книгата на Димитър Овчаров „Първопрестолна Плиска“.

Преоткриването на Плиска

Responsive image Някои археологически паметници сме свикнали да ги приемаме за даденост. Сега знаем къде са първите български столици Плиска и Преслав, но допреди 150-200 години паметта за тяхното местонахождение е била напълно изтрита. Хората от околните селца и паланки пасли овцете и козите си из техните руини, без да подозират по какви сакрални за българската история места крачат.
Руините на първопрестолната българска столица Плиска са открити от датския пътешественик Карстен Нибур през 1767 г. По онова време той минава край Шумен и му правят силно впечатление „останките от древни времена край село Абоба“. Карстен не е историк и няма представа на какво се е натъкнал.

Responsive imageПърви проучва по-обстойно крепостните руини на Плиска унгарецът Феликс Каниц. Това се случва 100 години по-късно – през 1878 г. Но и той не успява да идентифицира за науката арехологическите останки. Единствено отбелязва, че руините на крепостта край село Абоба имат голямо историко-археологическо значение.
Първи изказва предположението, че останките край с. Абоба са част от описаната в стари византийските хроники столица на българите Плиска – Константин Иречек, а братовчед му – Карел Шкорпил, който бил учител във Варна – привлича вниманието на световната наука като посочва, че това е българската Плиска и затова си струва на място да бъдат направени допълнителни археологически разкопки и проучвания. Днешният град Плиска е всъщност някогашното село Абоба, чийто жители в османско време, а и след това – често използвали отдалечените на 3 километра от селото им руини за набавянето на строителен материал за своите къщи. През 18-ти век крепостните стени на Плиска на места били високи по 2-3 метра.Всъщност подобна е съдбата на много стари български крепости и градове, градежите на които почти до 19-ти век са добре запазени, но после буквално изчезват за строителен материал на близките селца и градчета. <апример, има скици и рисунки на чужди пътешественици на руините на Велики Преслав от началото на 19-ти век, на които археологическите останки са с предполагаема височина 5-9 метра.

Мадарският конник

Responsive image Мадарският конник е описан за първи път за науката от унгареца Феликс Каниц през 1872 г. Каменният барелеф е изсечен през 8-ми век върху отвесна скала на височина от 23 метра. Стръмни стъпала вляво от него водят до Ма̀дарското плато. Размерите на изображението са 2,6 метра във височина и 3,1 метра ширина в основата. Изобразява конник, лъв, куче, орел и надписи на гръцки език. Зад гърба на конника личи високо облегало на седло от източен кавказки тип. Отдясно, над нивото на главата на коня, е изобразен орел с разперени криле.
Според някои учени Мадарският конник като композиция е много близък до персийските каменни барелефи от времето на сасанидските царе. Изсеченото в скалата изображение представлява триумфиращ владетел и се възприема като символ на мощта на българската държава. Смята се, че барелефът е изработен по времето на кан Тервел в първите десетилетия на 8-ми век.
Под каменния барелеф , в подножието на платото по времето на кан Омуртаг е имало голям езически култов комплекс, който се състоял от светилище, капища, дворцови и жилищни сгради.

Българската имперска столица Преслав

Responsive image Преслав е замислен и изграден като имперска столица във времена, когато България се простира от южните склонове на Татрите /днешна Южна Словакия/ до бреговете на Бяло море, и от днешната унгарска столица Будапеща на запад – до река Днепър на изток.
Строежът на престолнината започва при Борис Първи, продължава по времето на Симеон Велики и добива завършен вид при сина му – цар Петър.
Замисълът на града е да всява респект и да предизвиква възхищение с великолепието си. Дължината на крепостните стени на външния град е няколко десетки километра – по думите на професор Николай Овчаров непосилна задача престолнината да бъде защитавана ефективно, тъй като това означава гарнизонът да наброява десетки и стотици хиляди войници. Това обяснява и защо Преслав пада сравнително лесно: неговата цел е била да всява имперско величие, а не реално да служи като военна крепост.
В много отношения Преслав е копие на столицата на Източната римска империя – Константинопол. Във времена, когато градската инфраструктура на Константинопол позапада, в Преслав са прокарани водопроводи и се строят великолепни обществени сгради, които удивляват с размерите и вида си.

Responsive image В прословутия “Шестоднев" на Йоан Екзарх от 10-ти век се казва следното:
"Ако ли някой селяк и нищ и чужд човек дойде отдалече до кулите на княжеския двор и ги види, той се учудва. И като пристъпи към вратата, чуди се и се пита, а като влезе вътре, вижда от двете страни големи сгради,украсени с камък и изпъстрени с дърво и прочее. Когато влезе в двореца и види високи палати и църкви, украсени отвън с камък, дърво и шарки, а отвътре с мрамор и мед, сребро и злато, той не знае на какво да ги оприличи, защото не е видял такова нещо в своята земя, освен сламени хижи – бедният, сякаш си загубва ума и им се чуди..и ако някой го запита, когато се завърне в своята земя..: Какво видя там?”, той ще рече: Не зная как да разкажа това – само със вашите собствени очи бихте могли достойно да се удивите на тази красота!„"

Крепостните съоръжения на Преслав се състоят от Външен и Вътрешен град. Стените били високи на места до 12 метра. Част от тях били запазени чак до началото на 19-ти век.
Вътрешната крепост се намира почти в средата на външния град. Формата й е Г-образна, с кръгли кули в ъглите и квадратни по протежение на стените. Реално само Вътрешният град е бил ефективно защитаван по време на варяжкото нашествие през втората половина на 10-ти век.
Във Вътрешния град били разположени резиденцията на владетеля, Симеоновият дворец, Архиепископията и дворцовата катедрала, наречена „Златната църква“ (още „ Кръглата църква“).

Responsive image Владетелските дворци са строени върху високо плато. Запазени са внушителни останки от дворцов комплекс, състоящ се от две монументални сгради - Голям дворец и Западен дворец. Тронната зала била трикорабна и имала три отделения.
Смята се, че изгледът на преславските дворци е повлиян както от Източната римска империя, така и от архитектурата на франките и по-конкретно от резиденцията на Карл Велики край Ааахен.
На висока тераса в близост до дворците била разположена „Златната църква”, издигната от цар Симеон Велики. Тя е уникален и великолепен паметник на църковната архитектура на Първата българска империя . Българските майстори възприели църковната архитектура на Византия, но добавили и свои новаторски черти. Кръглата форма на храма е подобна на тази на ротондата на Карл Велики.

Responsive imageБогатата вътрешна украса на храма е включвала изобилни мозайки, рисувани керамични плочки и резбован мрамор. От нея са останали само малки части. По каменните стени са открити рисунки-графити, гръцки имена на светии и отделни букви или кратки текстове на глаголица и кирилица.
Друг храм - владетелският - е разположен на централно място във вътрешния град и е свързан с двореца на царя с права улица, дълга 35 метра.
Храмът има внушителни размери - 21 на 40 метра. Във Външния град били разположени занаятчийски квартали и работилници. Така наречената „преславска рисувана керамика“ е еталон за качество и великолепие. Използвана е предимно за украса в интериора на сградите. Качеството на тази керамика, нейният почти бял чиреп на плочките и специфичната “бисквитена” техника на производство я превръщат в едно от големите достижения на българската културна традиция от времето на Първата българска империя.
Във Външния град е имало поне три манастирски комплекса.

Дръстър

Responsive image Дръстър е българска владетелска резиденция повече от 100 години и близо 4 десетилетия е седалище на българския патриарх. По времето на Първата българска империя Мундрага е по-скоро военен, административен и религиозен център, но не и град: в очертанията на крепостта са разкрити единствено обществени сгради и крайдунавският дворец на българския владетел, липсват останки от квартали и следи от обикновено население дори в околностите на Дръстър. Крепостта е била убежище за хората от околните български селища само при военна опасност. През другото време в нея са живели висши сановници, военначалници и виши духовни лица от свитата на българския владетел, заедно с част от елитната му гвардия.
Повече за крепостта Дръстър...

Аулът на кан Омуртаг

Responsive image Аулът на кан Омуртаг се намира на 2 км южно от с. Хан Крум, разположен е в местността „Хисар кале“ в близост до река Камчия. Според датировката, дадена в Чаталарския надпис, укрепеният каменен дворец на канас ювиги Омуртаг е завършен в 822 г.
Археологическите проучвания показват, че крепостта е просъществувала до първите десетилетия на 11-ти век, когато България пада под византийска влaст.

Повече за укрепения дворец на кан Омуртаг...

Траянови врата

Responsive image Българската победа при прохода Траянови врата е грандиозна и неочаквана, но се оказва недостатъчна, за да обезпечи бъдещето на българската държава.
„След като премина тесните и стръмни пътеки, императорът стигна до Сердика. Там построи военен лагер и обгради града. Държа го обсаден в продължение на двадесет дни, но нищо не можа да направи, понеже войската се беше отдала на леност и безделие поради неспособността на военачалниците.“ /Лъв Дякон/
Ромейската войска отстъпва от Софийското поле към Щипон, където нощува...
Повече за битката при Траянови врата...

Село Ключ

Responsive image Самуиловата крепост край с. Ключ: мястото, където през 1014 г с предателството на овчар-влах византийците нападат в гръб българските войски и ги разбиват. Това се случва след седмица неуспешни опити да превземат построеното от Самуил землено укрепление и стена, преграждащи пътя към вътрешността на България. По същото време синът на Самуил - Гаврил-Радомир - нанася поражение на византийския авангард край Струмица. Вбесен от този факт, Василий Втори дава заповед за ослепяването на пленените край с. Ключ български войни.Паметникът–мемориал при село Ключ е изключително въздействащ. Добре е пресъздадена атмосферата на фаталната за България битка през лятото на 1014 година.

Responsive imageНа място има макет на разкритите при разкопки укрепления на цар Самуил, както и възстановка на военнни землянки, в които са живели българските войници, докато пазели единствения възможен път за вътрешността на България. До мястото се стига лесно от град Петрич – по прилично поддържано шосе. Живописно и красиво е между двете планини – Белащица и Огражден, и буйните води на река Струмешница между тях. Според византийските хронисти Йоан Скилица и Георги Кедрин „Самуил решил да укрепи теснината между планините и да прегради достъпа на императора“. Това е мястото при днешното село Ключ, откъдето Василий Втори многократно прониквал във вътрешните области на тогавашна България. Това бил основният мотив цар Самуил да заповяда направата на мащабни укрепления от ровове и дървени огради.

Responsive image Дължината на преградните съоръжения възлизала на около 7-8 километра. Те се простирали между северните склонове на планината Белащица, долината на река Струмешница и южните склонове на планината Огражден.
През юли 1014 г византийските войски навлезли в България, предвождани лично от император Василий Втори. Те се придвижвали по долното течение на река Струма и проникнали в долината на река Струмешница. В началото византийското настъпление било спряно от българите с помощта на предварително издигнатите в теснината преграждения. Цар Саумил нямал ресурси да излезе в открито сражение с ромейската войска, затова разчитал предимно на партизанска война и пълно възползване от предимствата на планинския терен. Пред отбранителните съоръжения край с. Ключ византйците са задържани около седмица. След това Василий Втори изпраща два обходни отряда да търсят път в гръб на българските войски. Легендата твърди, че единият от византийските отряди бил воден от местен скотовъдец от влашки произход, който показал на византийците как да излязат в гръб на българите и незабелязано да ги ударят в тил.

Responsive imageНа 29 юли 1014 година на разсъмване обходните византийски отряди тръгнали в настъпление. Българските войски се оказали изненадани и неподготвени. „Тогава ромеите се нахвърлили върху тях и ги обкръжили, едни от тях избили, а други заловили.“ Сега в битка се включили и основните византийски войски. Прегражденията при село Ключ били разрушени и преодоляни. Българските войски в района били откъснати от основните български сили в Струмишкото поле. След укреплението при с. Ключ Василий Втори обсадил и крепостта Струмица. Той нямал намерение да се връща по обратния път, а да се спусне по долината на река Вардар към Солун. С тази цел изпратил любимеца си Теофилакт Вотаниат като авангард да проправи път към Солунското поле. Българите пропуснали отряда на Вотаниат и му устроили засада. При село Костурино , между Беласица и Благуш отрядът на Вотаниат бил разгромен, а той самият – убит. Българските войски били лично предвождани от престолонаследника Гаврил-Радомир.

Responsive image Разгромът и смъртта на любимеца му Теофилакт Вотаниат разгневили Василий Втори и в израз на ярост той заповядал да бъдат ослепени пленените при село Ключ български войници. Според хронистите – 14 хиляди на брой. На всеки 100 човека оставил по един едноок, за да води колоната от слепци.
Според миниатюра от Манасиевата хроника от 14-ти век:
„И като видя цар Самуил ослепените, умря от мъка.“
Българският владетел получил сърдечен удар, когато видял колоните от слепи български войници да се стичат към Охрид. Два дни по-късно, на 6 октомври 1014 г, цар Самуил починал.

Хронистът Теофан - за разграбването на Крумовия дворец

"„Като влязъл в двореца на Крум, преровил неговите съкровища и намерил пребогата плячка, започнал да разпределя по списък на войската си мед и одежди и други различни неща. Като разтворил неговите изби с вина, раздавал на всички свои хора да пият до насита. И като влязъл по улиците на двореца, разхождал се край чардаците на къщите, наслаждавал се и казал: -Ето, всичко това Бог ми даде и аз искам да построя тук град на мое име, за да стане именит във всички бъдни поколения. И като прекарал няколко дни, излязъл от двореца на безбожния Крум и като напуснал, опожарил всички жилища, заедно с оградата от съставени дървета.."

Из “Шестоднев",
Йоан Екзарх:
За великолепието на Преслав

"Ако ли някой селяк и нищ и чужд човек дойде отдалече до кулите на княжеския двор и ги види, той се учудва. И като пристъпи към вратата, чуди се и се пита, а като влезе вътре, вижда от двете страни големи сгради,украсени с камък и изпъстрени с дърво и прочее. Когато влезе в двореца и види високи палати и църкви, украсени отвън с камък, дърво и шарки, а отвътре с мрамор и мед, сребро и злато, той не знае на какво да ги оприличи, защото не е видял такова нещо в своята земя, освен сламени хижи – бедният, сякаш си загубва ума и им се чуди..и ако някой го запита, когато се завърне в своята земя..: „Какво видя там?”, той ще рече: Не зная как да разкажа това – само със вашите собствени очи бихте могли достойно да се удивите на тази красота!"

...
Посети Преслав

Българската имперска столица!

Резервирай изгодно нощувка във Велики Преслав! »
...
Посети Мадара

Мадарският конник!

Резервирай изгодно в близост до Мадара! »
...
Посети Плиска

Първопрестолната столица.

Резервирай нощувка около Плиска! »
Търновски надпис на цар Иван Асен II

„"В лето 6738 [1230], индикт 3. Аз Йоан Асен, в Христа Бога верен цар и самодържец на българите, син на стария цар Асен, създадох из основа и с живопис украсих докрай тази пречестна църква в името на светите 40 мъченици, с чиято помощ в дванадесетата година от моето царуване, в която година се изписваше този храм, излязох на бран в Романия и разбих гръцката войска и плених самия цар кир Теодор Комнин с всичките негови боляри, а цялата земя от Одрин до Драч завладях – гръцка, още и арбанаска и сръбска. Франките владееха само градовете около Цариград и самия този град, но и те се повинуваха под десницата на моето царство, понеже нямаха друг цар освен мене и благодарение на мене прекарваха своите дни, защото така повели Бог. Понеже без Него ни дело, ни слово се извършва. Нему слава на векове. Амин."

Никита Хониат за обсадата на Ловеч пре 1187 г

„В началото на пролетта той / Исак Втори Ангел/ отново тръгнал на поход и се насочил срещу мизите. Цели три месеца се бавил и много се измъчил с превземането на крепостта Ловеч, но оставил и тази работа незавършена, напуснал обсадата и се върнал в столицата... Макар императорът тогава и да пленил жената на Асен и макар да взел като заложник другия му брат Йоан, все пак работата тръгнала към лошо..“
/ Никита Хониат/

Описание на падането на Търновград през 1393 г от Григорий Цамблак

„Варварският цар, възгордян от победите си и от завладяването на много народи, понеже беше слушал за Търново, за голямото му величие, за твърдостта на стените му, за красотата му и за самото му местоположение — извънредно труден за превземане, защото освен стени притежаваше достатъчно и естествени крепости, а освен това — големи богатства и многобройно население с велика слава както в църковните, така и в царските дела, пожела доброненавистният да го разори. Затова, като вдигна всичките си източни войски, започвайки от персийските предели, от Ликаония и Асия, премина Хелеспонт и завари западните си войски, както беше заповядал; събрани всички заедно, те превъзхождаха не само войските на Дарий, царя на персите и мидийците, но и тези на Александър Македонски. С тях пристигна и ненадейно нападна града — не от една или две страни, но като го обгради целия отвсякъде с човешки тълпи. И на голямо пространство бяха свирепите. Разяреният варварин заплашваше, че с огън ще гори, обещаваше, че на късове ще сече и на друга мъчителна смърт ще предаде тези, които продължават да са непокорни. И най-после превзе града, но не със своята сила, а като замлъкна Божието предопределение.“
/“Похвално слово за св. Евтимий“, Григорий Цамблак/

Търновград – столицата на Втората българска империя

Responsive imageНапоследък Търново е любима туристическа дестинация не само за българи, но и за много румънци. Те приемат Търновград като своя средновековна столица, тъй като в училище ги учат, че империята на Асеневци била Влахо-българска държава. Няма лошо, стига туризмът да върви. По същия начин ние, българите, може да си правим туристически обиколки из Румъния, за да си припомним българските старини отвъд Дунав.
Действително цар Калоян първоначално се е титулувал като владетел на българи и власи. Но впоследствие думата „власи“ отпада напълно от титулатурата на Асеневци и те се назовават единствено като царе на България. Дали под понятието „власи“ се е имало предвид предците на днешните румънци или планинското население на Стара планина, което се е занимавало със скотовъдство – няма единно мнение по този въпрос в историческата наука. Но безспорен е фактът, че в кореспонденцията си Асеневци се назовават като преки продължители и наследници на Старото българско царство на царете Симеон, Петър и Самуил.

Responsive image Във времената на най-големия си разцвет българската престолнина Търновград е сочен единодушно от съвременниците като един от най-значимите градове на Балканския полуостров. По времето на цар Иван-Асен Втори дори е наричан „Третият Рим“. Търновград бил разположен на три хълма около река Янтра. Градът е бил естествено защитен от отвесните скални възвишения и завоите на дълбоката река.
Сърцето на българската столица бил хълмът Царевец. На него са били разположени Царският дворец, Патриаршията, част от казармите и множество църкви.
Царевец бил защитен с високи каменни стени с кули, под които зеели непристъпни скални пропасти към виещата се подножието река Янтра.

Responsive image Достъпът до цитаделата се извършвал през главния вход, който бил снабден с подвижен мост. При опасност съоръжението се вдигало и Царевец оставал изолиран от останалия свят от дълбока пропаст. Археолозите са категорични, че царският хълм е бил плътно застроен с квартали от каменни къщи. Най-гъсто населен бил северозападният склон на Царевец – там са открити основите на близо 250 сгради - жилища, работилници, магазини, страноприемници. Счита се, че във времената на най-големия си разцвет Търновград наборявал население от близо 20 хиляди души – изключително голям град за тогавашните средновековни размери. На Царевец са разкрити жилищни квартали в местността Чан тепе, до Лобната скала и до Балдуиновата кула. Къщите са различни по тип и размери. В тях се помещавали богати търговци, занаятчии, и скромна прислуга към царския двор. На Царевец са разкрити 22 църкви, които се издигали насред миниатюрни градски площади, към които водели тесни и стръмни калдаръмени улички.

Responsive image На върха на Царевец се издигали символите на българската държавност и духовна мощ: царският дворец и патриаршеският манастир, който нааподобявал миниатюрна крепост. Владетелският замък заемал 6 хиляди квадратни метра площ и представлявал впечатляващ ансамбъл от сгради с кули и бойници, с три вътрешни двора, обградени с жилища и колони. Подът бил мраморен. Имало и голяма каменна с питейна вода с вместимост около 100 кубични метра. От втория вътрешен двор се преминавало към Тронната зала и Дворцовата църква. Те били богато украсени с мозайки, мрамор и стенописи.

Responsive imageНа върха на Царевец се издигали символите на българската държавност и духовна мощ: царският дворец и патриаршеският манастир, който наподобявал миниатюрна крепост. Владетелският замък заемал 6 хиляди квадратни метра площ и представлявал впечатляващ ансамбъл от сгради с кули и бойници, с три вътрешни двора, обградени с жилища и колони. Подът бил мраморен. Имало и голяма каменна цистерна с питейна вода с вместимост около 100 кубични метра. От втория вътрешен двор се преминавало към Тронната зала и Дворцовата църква. Те били богато украсени с мозайки, мрамор и стенописи. Третият двор бил разположен в най-високата част на замъка. Там са открити печки за готвене и винарна – очевидно предназначението му било стопанско , за да обслужва царската трапеза. Патриаршеският манастир наподобява непристъпен замък. Той бил на върха на Царевец и кулите му се виждали отдалече. В центъра се издигала катедралата "Възнесение Господне".
Съседният хълм Трапезица също бил силно укрепен и имал важно административно значение. На него вероятно се помещавали част от царските палати, военни учреждения, складове с оръжия и църкви , в една от които са пазени мощите на небесния покровителна България – Свети Иван Рилски. Смята се, че Трапезица е бил първоначалната резиденция на българските владетели от Второто българско царство и, че дълго време от този хълм е била управлявана обширната държава.

Responsive image Съвременниците са категорични: Търновград е бил непревземаем с щурм. Най-вероятно градът е предаден доброволно на османците през 1393 г след тримесечна обсада, тъй като е избегнал обичайното разграбване и палежи, характерни за крепостите, които оказвали упорита съпротива. Единствено на хълма Трапезица личат следи от еветуалния османски пристъп. Вероятно цитаделата на Трапезица е превзета от турците, след което Царевец доброволно се предава. До 17-ти век се носело преданието, че именно на Трапезица бил разположен някогашният български „царски Кремъл“. Счита се, че на Трапезица към средата на 14-ти век е имало разкошни имения на знатни столични български боляри. Възвишението било силно укрепено с висока и дебела крепостна стена и непристъпни кули, а вътре се влизало през шест порти. На Трапезица са открити основите на 20 църкви.

Responsive image В тях се пазели мощите на прочути светци като Иван Рилски, Параскева Епиватска, Иларион Мъгленски. Третият хълм на търновската крепост се наричал Девинград. За него се знае много малко.
Между трите цитадели на хълмовете – по поречието на завоите на Янтра били разположени многолюдни занаятчийски и търговски квартали. Сред тях били Асеновата махала, Нови град, арменският и еврейският квартали, като и „Градът на франките“ /западно-европейски търговски квартал/. В подножието на Царевец се издигали седем важни църкви, сред които храмът "Св. Четиридесет мъченици" и "Св. Апостоли Петър и Павел".

Омуртагов надпис от църквата „СВ. ЧЕТИРИДЕСЕТ МЪЧЕНИЦИ“

Responsive image Едно от преките материални доказателства, че Асеневци са се смятали за наследници на старите български владетелиот времето на Първата българска държава. Колоната с Омуртаговия надпис е била намерена, съхранена и ревниво пазена от българския цар Иван-Асен Втори. Днес тя се съхранява в търновската църква „Св. Четиридесет мъченици“:

„Кан ювиги Омуртаг, направих преславен дом на Дунава и като измерих (разстоянието) между двата всеславни дома, направих на средата могила. От самата среда на могилата до стария ми дворец има 20 000 разтега и до Дунава има 20 000 разтега.Споменатата пък могила е всеславна и като измериха земята, направих тези писмена. Човекът дори и добре да живее умира и друг се ражда. Нека роденият по-късно, като разгледа тези (писмена), да си спомни този, който ги е направил. Името пък на владетеля е Омуртаг, кан ювиги. Дано бог да му даде да преживее сто години“.

В кореспонденцията си с папата, чичото на Иван-Асен Втори – цар Калоян – изрично подчертава, че е наследник на старите български царе Симеон, Петър и Самуил. По-късно, когато разорява гръцките градове и селища в Тракия и Беломорието, Калоян е категоричен, че го прави в знак на отмъщение за стореното от Василий Втори Българоубиец на Самуиловите войни и на българите.
Асеневци са имали афинитет да пазят стари български реликви и книги.

Responsive image Малко известен факт е, че византийските хронисти споменават за български аристократ на византийска служба в средата на 11-ти век, когато България е под византийска власт. Неговото име е Борил. Същото рядко срещано днес име се появава в края на 12-ти и началото на 13-ти век с личността на Борил – племенник на тримата Асеневци, който сяда на българския престол след внезапната смърт на цар Калоян край Солун. Този факт идва да покаже, че Борил не е куманско или влашко име, а стара прабългарска дума. Първото масово появяване на куманите в българските земи е едва в края на 11-ти век.
Най-правдоподобно звучи теорията, която определя Асеневци като потомци на стар и уважаван български аристократичен род, свързал се кръвно с куманска знантна фамилия, която се заселва в района на Плиска през 80-те години на 11-ти век. Възможно е Асеневци да са имали и някаква влашка кръвна връзка, но безспорният факт е, че те се имат категорично да българи, че повеждат въстание за възстановяването на Старото Българско Царство и, че ревниво пазят спомена за някогашното българско величие.
Да бъдеш българин през 12-ти век, е било израз на огромен престиж и авторитет.

Търновски надпис на цар Иван Асен II

Responsive image Издълбан е в средния от трите стълба в северната част на църквата „Св. Четиридесет мъченици“ в Търново.
Надписът е известен от 1858 г., когато възрожденецът Христо Даскалов от Трявна успява да посети църквата (по това време джамия) и да снеме копие от надписа.
Надписът съобщава за Клокотнишката битка от 1230 г, когато българската армия разгромява войските на Епирското деспотство. При Иван-Асен Втори българската империя почти се връща в границите на Симеон Велики: от река Днестър до Адриатическото крайбрежие, и от северните склонове на Карпатите до Бяло море.

"В лето 6738 [1230], индикт 3. Аз Йоан Асен, в Христа Бога верен цар и самодържец на българите, син на стария цар Асен, създадох из основа и с живопис украсих докрай тази пречестна църква в името на светите 40 мъченици, с чиято помощ в дванадесетата година от моето царуване, в която година се изписваше този храм, излязох на бран в Романия и разбих гръцката войска и плених самия цар кир Теодор Комнин с всичките негови боляри, а цялата земя от Одрин до Драч завладях – гръцка, още и арбанаска и сръбска. Франките владееха само градовете около Цариград и самия този град, но и те се повинуваха под десницата на моето царство, понеже нямаха друг цар освен мене и благодарение на мене прекарваха своите дни, защото така повели Бог. Понеже без Него ни дело, ни слово се извършва. Нему слава на векове. Амин."

Червен: любимата резиденция на българските царе

Responsive image Крепостта Червен през 13-ти и 14-ти век била вторият по значимост град в българското царство. Градският център се издигал на непристъпно каменно плато, заобиколено от три страни от река.
Градът разполагал с 14 квартала със стотици едноетажни и двуетажни жилищни сгради и цитадела с внушителен болярски замък в нея.
Повече за крепостта Червен във времето на най-големия й възход....

Бдин – средновековната българска престолнина на Дунав

Responsive image От 90-те години на 14-ти век до 1419 г Бдин е единствена столица на „българската империя“ . В края на 13-ти и началото на 14-ти век крепостта на Шишмановци е втора, „периферна“ българска столица поне още 20 години. Метаморфозата на града край Дунав е забележителна, тъй като по времето на Второто българско царство той за кратко време се превръща от крайгранична българска болярска цитадела в значим търговски и наемнически пункт, в който резидира един от българските владетели.
Безспорно Бдин не може да се измерва с Търновград, но е един от непоклатимите символи на българската държавност в едни територии, които са упорито оспорвани в продължение на десетилетия от българи, унгарци и сърби.
Повече за Бдин по времето на Първото и Второто българско царство...

Белоградчишката крепост
– гордостта на цар Иван Срацимир

Responsive image Белоградчишката средновековна цитадела е построена върху основите на старо римско укрепление. Крепостта използва изкусно особеностите на релефа - естествените скални масиви с височина над 70 метра. Твърдината има крепостни стени само откъм северозапад и югоизток. Останалите стени на крепостния двор са естествени скални образувания, които са практически непристъпни за външния нападател.
Първоначално белоградчишката крепост, която се издига на близо 70 метра над околността и близките пътища, е ползвана предимно за наблюдение и разузнаване. Впоследствие цитаделата е разширена и добре укрепена. През 14-ти век чужди хронисти я посочват като една от петте основни крепости на Видинското княжество, а по-късно царство.

Responsive image Цар Иван Срацимир разширява старото укрепление като изгражда допълнително крепостни стени пред съществуващите преградни скални масиви. По време на управлението му цитаделата става едно от основните по важност укрепления в региона. Твърди се, че белоградчишката крепост е била едно от любимите места за почивка на цар Иван Срацимир. В цитаделата била разположена лятната резиденция на бдинския властелин. Тук той обичал да отдъхва сред прохладата на скалите и да съзерцава красивите каменни силуети.
Цитаделата е снабдена с дълбока няколко метра каменна цистерна за съхранение на питейна вода.
Няма категорични данни как точно е превзета Белоградчишката крепост от османците, но според някои автори това е станало във второто десетилетие на 15-ти век.

Крепостта Овеч/днешна Провадия

Responsive image Крепостта Овеч е една от най-страховитите цитадели на Второто българско царство. Разположена е върху каменно плато, високо почти 80 метра. Практически крепостта е непристъпна. До нея се е стигало през две порти с кули, от всяка от които се е спускал малък дървен мост над дълбока няколко десетки метра пропаст – при нужда съоръжението било бързо прибирано. В самата овечка цитадела, на върха на каменното плато, са прокопани в скалата кладенци –всеки с дълбочина над 70 метра.От тях защитниците са черпили прясна вода за пиене. Овеч е известен като твърдина на царете Петър и Калоян. Овеч има стратегическо разположение: контролира подстъпите през най-източните проходи на Стара Планина към черноморското крайбрежие и Източна България.

Responsive imageКрепостта е отстъпена от цар Иван-Александър на братовчед му деспот Добротица в знак на благодарност за помощта, която Добротица оказва на българския цар за откупването и освобождаването на сина му Иван Срацимир от унгарски плен.
Овеч отново влиза в границите на Търновска България в средата на 80-те години, когато цар Иван Шишман си взима обратно харизаното от баща му на Добруджанското деспотство.
Очевидно крепостта е имала важно значение за отбраната на българската държава, тъй като през 1388г нейният управител Асен /?/ бил натоварен от цар Иван Шишман да пресрещне настъпващите от юг османски пълчища и да преговаря с предводителя им Али паша в опит за печелене на време. Но, за съжаление, събитията протичат в друг порядък.

Responsive image Османският хронист Мехмед Нешри пише, че през 1388 г османците внезапно форсирали проходите на източна Стара планина през зимата, когато никой не ги очаквал. Армията била предвождана от Али паша. Той изпратил петхиляден отряд , начело с Яхши бей, за да превземе с изненада крепостта Пъравади /Овеч. Нешри отбелязва, че българският управител на крепостта е бил наричан от османците Хюсеин бей, тоест вероятно се е казвал Асен.Докато той посрещал някъде на бреговете на река Камчия Али паша, за да преговаря с него, отрядът на Яхши бей с изненада превзел Овеч, почти без бой.

„Яхши бей се вдигнал на часа и поел право към Пъравади. Пристигнали и поискали да се разположат на открито. Денят бил зимен, валял сняг. Като не знаел защо са дошли, Хюсеин бей ги настанил в каменната крепост, та да предпазят конете от студа. А те като влезли там, още с падането на нощта ударили по кулата на укреплението и усвоили крепостта. Изпратили радостната вест на пашата по някой си, на име Мурад. На заранта пашата тръгнал и пристигнал в Пъравади. Влязъл в крепостта, настанил вътре свои хора, а мюезините прочели молитва и откланяли намаз. След като оправил работите на крепостта, пашата се вдигнал оттам и спрял пред Венчан. <Щом хората от крепостта го видели да пристига, те донесли ключовете на града. След един ден пашата влязъл в Мадара и Шумнъ и укрепил кулите им.“
/Мехмед Нешри/

Responsive image При този поход армията на Али Паша форсира река Камчия, и превзема крепостта Ченге (днешно Аспарухово), после Овеч/Провадия и намиращата се още по̀ на север крепост Венчан. След това османците сменят посоката и тръгват на запад , като без съпротива завладяват Шумен и Мадарската твърдина. Но внезапно българските военни части и населението на уж вече превзетия Венчан атакуват османския гарнизон и го избиват. В отговор Али паша се връща обратно на изток, където неговите хора „разрушили и опустошили крепостта Венчан, а народа й смазали на кюфте и го заробили“.По-съществена за българската история е ролята на крепостта Овеч 20 години по-късно, когато братовчедите Константин и Фружин правят опит да отвоюват бащините земи и да изгонят османците от България.

Responsive image Двамата се възползват от смутните времена, настанали за османската държава сред разгрома и смъртта на султан Баязид в битката при Анкара с монголите /1403 г/. Константин и Фружин действат в съюз с унгарския крал Сигизмунд и с влашкия войвода Мирчо. Първоначално, българските войски имат успехи – успяват да превземат някои ключови крепости, сред които Овеч в Източна България и Темска в Поморавието. Цар Фружин си връща Овеч през 1409 г. Крепостта устоява на османските нападения още цели 4 години. През 1413 г. Муса, син на Баязид Първи, превзема отново крепостта и жестоко се разправя с въстаналото население. За съжаление, липсват подробни сведения за това как точно Овеч попада под контрола на българските войски, предвождани от Фружин, и при какви обстоятелства 4 години по-късно е бил повторно превзет от османските пълчища на Муса.

Калиакра

Responsive image Калиакра е една от най-красивите средновековни български крепости. Разположена е върху скален нос, който се врязва в морето на 2 километра в дълбочина.
Карвунската земя, от която безспорно е част цитаделата на нос Калиакра, в началото на 14-ти век е владение на Тертеровците. Майката на цар Иван Александър произхожда от това коляно, а една от неговите баби е имала куманска кръв. Самият Иван Александър има кръвна връзка и със стария български цар Асен Първи. Затова се е титуловал като Иван Александър Асен. По негово време постепенно Карвунската земя придобива по-голяма самостоятелност, макар властелините й да признават връховенството на българския цар в Търново. При деспот Добротица тази нова мини-държавица придобива впечатляващи размери и размах. В разцвета си тя се простира от нос Емона до делтата на Дунав и включва важни български крепости и градове като Дръстър, Овеч, Варна, Карвуна. Добротица превръща Кариакра в непристъпна морска цитадела.

Responsive image Калиакра е спомената в картата на италианеца Петрус Весконте от 1318 г. Немският оръженосец Ханс Шилтбергер пък описва носа като Калацерка, което произлиза от „καλός“ – красив/добър и „τσέρκι“ – обръч, като се има предвид трите стени на Калиакренската крепост.
Най-голям разцвет Калиакра изживява през втората половина на 14-ти век, когато е любима твърдина и търговско пристанище на българските владетели Балик и Добротица. През 70-те години на 14-ти век Калиакра е мощен средновековен град, в който владетелят сече собствени монети и превръща крепостта в църковно средище. Днес на носа има останки от крепостните стени, съхранени са още част от водопровода, баните и резиденцията на деспота .

Responsive image В Калиакра са били закотвени част от бойните кораби на българския морски флот. Галерите на Добротица водят успешни бойни действия по море срещу великата морска сила Генуа.
Калиакра попада под чужда власт при наследника на Добротица – Иванко. Учените не са единодушни кога точно османците завладяват Добруджанското деспотство, тъй като първоначално то не е било цел на техните завоевания. Когато османските пълчища преминават проходите на източна Стара планина и нападат Търновска България, те практически подминават владенията на Иванко, макар че той е съюзник на Иван Шишман.Някои учени смятат, че Добруджа и Калиакра са покорени от турците през 1393-94 г, след което областта се владее от татари, власи, италиански авантюристи и османци. Със сигурност е установено, че Добруджа и Карлиакра са под властта на влашкия войвода и бивш български васал Мирчо за около 20 години в началото на 15-ти век. Около 1403 г Калиакра е превзета от италианския пират Саргапузо. Колко време той се задържа в крепостта не е ясно.Известно време Калиакра е под татарска власт. В крайна сметка през 20-те години на 15-ти век в крепостта се настанява трайно османски гарнизон.

Ловеч

Responsive image Крепостта Ловеч е разположена на десния бряг на река Осъм, върху каменно възвишение. В българската история цитаделата става известна покрай военната кампания на византийския император Исак Втори Ангел срещу въстаналите българи, предвождани от братята Асеневци. Ловеч е крепостта, която спира войските на Източната римска империя. През 1187 г византийската армия, начело с император Исак Втори Ангел успешно форсира Стара планина и се оказва в Дунавската равнина. В ловната цитадела край река Осъм се укрепват братята Асен и Петър. Непристъпната крепост е практически невъзможно да бъде превзета с пряк щурм. По тази причина Исак Втори Ангел организира обсада, която продължава близо 100 дни. В крайна сметка, Ловеч устоява и византийският император е принуден да сключи мир и да се върне на юг от Балкана.

Responsive image „В началото на пролетта той / Исак Втори Ангел/ отново тръгнал на поход и се насочил срещу мизите.Цели три месеца се бавил и много се измъчил с превземането на крепостта Ловеч, но оставил и тази работа незавършена, напуснал обсадата и се върнал в столицата... Макар императорът тогава и да пленил жената на Асен и макар да взел като заложник другия му брат Йоан, все пак работата тръгнала към лошо..“
/ Никита Хониат/
Ловеч е родово владение на българския цар Иван Александър. В тази твърдина той е отраснал и като неин владетел става един от най-влиятелните български боляри, избран единодушно от висшата българска аристокрация след злощастната битка при Велбъжд за нов български владетел.

Responsive image Ловеч има ключово значение и в края на 14-ти век при османското нашествие. Няма преки данни от хронисти, че крепостта е била превзета от османските завоеватели. Напротив, има косвени данни, че ловешката твърдина остава в български ръце до втората половина на 15-ти век. Съществуват местни предания, че крепостта е удържала османските набези повече от половин век след падането на Търново. През 2008 г. български учен открива в стар арменски летопис от 15-ти век твърдението, че последните свободни от османците крепости край Дунав са Ловеч, Свищов и Смедерево. Ловеч е превзет след жесток щурм през 1471 година. При щурма е убит един от османските предводители! В османска летопис се твърди, че е било необходимо да се сменят цели 5 османски владетели, за да падне Ловеч!

Responsive image "В съкратената Османска история, издадена през 1871 г. в Цариград на стр. 91 изрично е записано: “Ловеч, град най- късно превзет от България.” Същото убедено твърди и видният ловчанец Борис Караконовски, събирач на народни песни и предания и придружител на руския картограф Артимонович в пътуванията му из България през 1867 г. Анастас Иширков е категоричен: „Ловеч и ловешкото войводство поради пресечения планински терен били много по-късно завладяни напълно от турците и се намирали във васално положение към султана“.
Османският пътешественик Евлия Челеби пише за Ловеч следното: „при завладяването на тукашните места османците претеглили много мъки и трудности, та от времето на Худавендигяр (Мурад I) дори от Завоевателя (Мехмед II), пет властелина с мъка завладели тези места.”

Крепостта Боженишки Урвич

Responsive image Малката планинска крепост Боженишки Урвич над Ботевград е един от символите на непоколебимия български дух. Сред нейните руини е открит прочутият скален надпис на севаст Огнян, в който българският военначалник съобщава, че въпреки претърпените злини и всеобщата безнадеждност, продължава борбата с османските нашественици и държи на вярата на царя Шишмана.
До крепостта се стига от главния път Ботевград-Враца – при село Новачене следите за табела, указваща посоката за село Боженица - отклонявате се надясно от главното шосе.Асфалтовият път е сравнително добре запазен – минава през много живописни местности в полите на Стара планина.

Старото болярско село Боженица има особено очарование със старите къщи с измазани плетове и моста над река Бебреш. Тесният асфалтов път продължава още 4-5 километра нагоре и достига до местната общинска почивна станция, край която има удобен парк за събори и излети – с десетина беседки и чешма. Тук може да оставите автомобила си и да поемете по каменна пътека нагоре към крепостта Боженишки Урвич.
Маршрутът минава през стара широколистна гора – предимно дъб. При усилен ход – може да достигнете твърдината за около 15-20 минути. Местността има необичаен релеф: гъста гора с редуващи се скални образования и урви на върха на най-непристъпното място е била разположена крепостта Боженишки Урвич. Преди десетина години твърдината е реставрирана и облагородена с европейски средства.

Responsive image Тесният асфалтов път продължава още 4-5 километра нагоре и достига до местната общинска почивна станция, край която има удобен парк за събори и излети – с десетина беседки и чешма. Тук може да оставите автомобила си и да поемете по каменна пътека нагоре към крепостта Боженишки Урвич.
Маршрутът минава през стара широколистна гора – предимно дъб. При усилен ход – може да достигнете твърдината за около 15-20 минути. Местността има необичаен релеф: гъста гора с редуващи се скални образования и урви на върха на най-непристъпното място е била разположена крепостта Боженишки Урвич. Преди десетина години твърдината е реставрирана и облагородена с европейски средства.

Responsive image Мястото е изключително красиво. На входа на цитаделата има покрита скална площадка, до която се стига по дървени стълби. Входът й е покрит с метална решетка – при повече упорство и вглеждане може вътре да видите автентичния скален надпис, оставен от севаст Огнян преди повече от 600 години. На метри от основнта отбранителна линия на цитателата е издигната каменна щерна, в която защитниците са събирали запасите от питейна вода. Съоръжението е с впечатляващи размери – дълбочината е над десет метра.
Във вътрешността на крепостта са основите на жилищните сгради, а в една висока скална стена е издълбана изкуствена пещера – там е бил крепостния параклис.

Responsive imageПред входа му личат издълбани с длето старобългарски букви. Истинско предизвикателство е разходката до наблюдателната скална площадка в северозападния сектор на твърдината.От там се открива гледка към прохода, който свързва Софийското поле с пътя за Мездра и Враца. Тази част на цитаделата е без стена – тя опира в непристъпна каменна пропаст с дълбочина няколко десетки метра.Предполага се под тази площадка е погребан севаст Огнян.
Площта на твърдината е едва 1600 кв метра, но отбранителните съоръжения на крепостта изключително добре използват особеностите на релефа – всичко наоколо е стара гора и непристъпни урви/пропасти. Постоянният гарнизон на цитаделата е бил малък – едва ли е наброявал повече от 50 бойци. Крепостта се намира на 750 метра надморско равнище.

Кокалянски Урвич

Responsive image Крепостта е разположена на труднодостъпен хълм над река Искър в Лозенската планина, край който от римско време минава пътят, свързващ Цариград със Средец, Ниш и Средна Европа. Малкият средновековен български град Кокалянски Урвич оказва упорита съпротива на османските нашественици. Според преданието, цели 7 години българският цар Иван Шишман ръководи от цитаделата на Урвич отбраната на пътя за Софийското поле.
Преданията, в които е спомената крепостта Кокалянски Урвич, са свързани с цар Ясен/Асен и с цар Иван Шишман. До началото на 20-ти век в близките села Лозен, Кокакаляне и Железница се пеят народни песни и разказват стари легенди, в които се говори за българските царе Ясен и Иван Шишман. Според народната памет цар Ясен и цар Иван Шишман дали голямо сражение на турците и след това се затворили в непристъпната крепост Урвич.

Сюжетите в народните предания почиват на реални факти и събития, които, за съжаление, не са детайлно известни на науката, но са косвено споменати в различни исторически извори. Например, в „Българската анонимна хроника от 15-ти век“ е записано: „Българските войски се събраха под началството на Александровия син Асен и стана голям бой. Тогава убиха Асен и погина голямо множество от българите.“

Повече за Кокалянски Урвич може да прочетете тук....

Момчилова крепост

Responsive image Момчиловата крепост се намира край село Градът, Смолянско. Местността е изключително живописна. От крепостта се открива панорама към връх Голям Перелик. Автентичното име на крепостта е Подвис. През 1343 г. преминава във владение на родопския владетел Момчил, който е българин по произход.
Повдвис е една от малкото български крепости, която остава непревзета от османците десетилетия след падането на Търново. Заедно с Цепина и някои други твърдини в района, крепостта остава непристъпна за нашествениците до 20-те години на 15-ти век.

Крепостта Кальота

Responsive imageСамо на десетина километра по права линия от цитаделата на Подвис се намира късноантичната и средновековна крепост в местността Турлука край Смолян.Местните я наричат „Кальота“ (Калето). Първи я проучва през 30-те години на 20-ти век българският учен Петър Маринов. Той изказва предположението, че руините в местността Турлука са на старата българска крепост Соколица (Аетос). Крепостта е спомената в в „История“ на Йоан Кантакузин, който изброява родопските крепости, които през 1344 г са отстъпени на българския цар Иван Александър. Сред тях е Аетос, което на гръцки означава „сокол, орел“. Според Петър Маринов, крепостта Кальота в местността Турлука е възможно да е и средновековната българска крепост Козник. Неговата версия е, че цитаделата е разрушена при османска об сада и щурм през втората половина на 14-ти век.
Крепостта Кальота е проучена и реконструирана подробно близо 70 години след Петър Маринов. През 2007-2013 г крепостните зидове и останки в местността Турлука са основно консервирани и реставрирани.

Responsive image Според това основнo проучване крепостта в местността Турлука е построена през 6 век, за да пази един от основните планински антични пътища, който през Родопите свързват Горнотракийската низина с Бяло море. В нея се е помещавал малък провинциален гарнизон. Крепостта е разрушена от нахлуващите от север славяни и протобългари.
Възстановена е 400 години по-късно от местното българско планинско население с цел защита при евентуално византийско нападение. Градежът от този период показва, че крепостта е изградена изключително пестеливо, използвайки изкусно особеностите на релефа. Това навежда на мисълта , че ресурсите от работна ръка за строежа са били ограничени. Техниката на градеж е суха зидария. Учените предполагат, че средновековната крепост не е класическа военна, а укрепление, изградено набързо от местното население за самозащита. Такава нужда е възникнала през 70-те години на 10 век, когато започват близо половинвековните българо-византийски войни, водени от източно-римските императори Йоан Цимисхий (969-976) и Василий ІІ Българоубиец (976-1025) с цел окончателното покоряване на Българското царство.
Крепостта е отново възстановена в първата половина на 13-ти век и в нея вероятно се е помещавал малък български гарнизон. Това се е случило най-вероятно по времето на цар Иван-Асен Втори.
Археолозите извършили по-скорошните проучвания в местността Турлука оспорват тезата на Петър Маринов, че крепостта Кальота е всъщност споменатата от Йоан Кантакузин крепост Аетос. Основният аргумент е, че липсват категорични находки и артефакти от 14-ти век.

„Затрупаната църква“ в село Паталеница

Responsive imageЦели 500 години сред местните хора в Паталеница се разпространявала историята за закопан под земята православен храм. Църквата била скрита под тонове земна маса, за да бъде спасена от евентуално поругаване при османското нашествие.
Колективната памет дори запазила спoмена за предполагаемото място – огромна могила насред селото. Смятало се, че под нея има църква отпреди османското нашествие. Историята се предавала от поколение на поколение до момента, когато при страховита буря през 60-те години на 19-ти век, от върха на могилата се подало метално кръстле – част от кръста на храма. Тогава църквата била откопана с дружните усилия на населението на село Паталеница.»Разгледайте галерията "България, която изгубихме"»

Разцветът на Втората българска империя